Om Midtjysk Markedsføring

48AW1456

Mit navn er Helena Ring, ejer og ekspert i sociale medier og certificeret partneri Emotionelle Kundetyper®.

Jeg har i over 10 år arbejdet med markedsføring på sociale medier, og blev i 2018 certificeret i Emotionelle Kundetyper®

Jeg arbejder, i Midtjysk Markedsføring, dagligt for, at sikre en god relation til dine kunder, og dermed et godt fundament for din markedsføring.

Dette giver min placering i Viborg, midt i Jylland et godt udgangspunkt for. Hefra kan jeg opretholde et tæt samarbejde med din virksomhed, uanset om du har en lokal virksomhed, eller placeret et andet sted i landet.

Hos Midtjysk Markedsføring, ser jeg en virksomheds målgruppe og kundetyper, som fundamentet for deres markedsføring.

  • Hvem er det vi taler til?
  • Hvem er det som kan, vil eller ønsker at købe vores produkter?

Her kan vi trække på flere hundrede års forskning.

Den viser nemlig, at der skal være 3 ting tilstede for at vi, som mennesker er klar til et køb.

1. Når produktet/virksomheden sådan som vi ser os selv.

2. Når produktet/virksomheden er rigtigt for os.

3. Når der er et logisk argument for køb af produktet.

Emotionelle Kundetyper forklaret:

Metoden Emotionelle Kundetyper® arbejder ud fra dette princip.

Det er en måde at opdele kundegrupper på, som sikrer at de 3 ovenstående fundamentale ting er på plads, og tager udgangspunkt i et større forskningsstudie, på baggrund af kendte målgruppemodeller, undersøgelser og data.

Det er dermed den sikreste måde at sikre flere loyale kunder.

Det tager kort sagt udgangspunkt i det hos kunden, som driver købet af produktet, fremfor det ved produktet, som kan drive kunden til et køb.

På den måde kommer vi længere ind under huden på vores potentielle kunder.

Emotionelle Kundetyper® er et metode udviklet af forsker Sanne Dollerup og direktør Jannie Ilum Gade, som til sammen udgør virksomheden Kundemagneterne ApS.

Metoden bag Emotionelle Kundetyper® består af 4 forskellige kundetyper, som hver har deres identitetsfortælling og følelsesmæssige udgangspunkt for at foretage et køb.

De 4 kundetyper defineres af hver deres farve og emotionelle trigger.

Stimuli - Velvære - Dominans - Sikkerhed

Det emotionelle landkort_emotionellekudnetyper_anden_version_6

Beslutningen om hvilken kundetype der passer til din virksomhed tages baseret en grundig analyse, som kigger på virksomheden som helhed.

Dette gøres for at sikre at det rette valg tages, og alle vinkler af virksomheden tages i betragtning.

Ønsker du en kundetype analyse til din virksomhed, kan du bestille den lige her.

Ring og få en uforpligtende snak på 30 49 23 51