Når vi rådgiver kunder i Midtjysk Markedsføring, er mange af dem tit bekymrede for at spamme deres følgere med for meget indhold.

 

Når vi starter denne artikel med at spørge, om du spammer dine følgere, mener vi ikke på denne måde. Her er tale om en helt anden form for spam.

 

Vi lover dog at svare på, om du gør det til sidst i artiklen.

 

Når vi starter artiklen med at spørge, om du spammer dine følgere, er det fordi forbrugerombudsmanden i går udgav en vejledning til, hvordan vi som virksomheder undgår at overtræde det såkaldte spamforbud.

1.juli 2017 trådte en ny markedsføringslov i kraft og dermed nye love for, hvordan vi som virksomheder må henvende os til vores kunder. Vejledningen, som blev udgivet i går, er en konkret guide til, hvordan loven fortolkes af forbrugerombudsmanden, når det kommer til elektronisk post, som blandt andet sociale medier falder ind under.

Med denne artikel vil vi hos Midtjysk Markedsføring gerne give dig det vigtigste fra vejledningen i forhold til sociale medier.

 

Men lad os først kigge på, hvad lovgivning bag spamforbuddet, som står i markedsføringsloven §10, stk.1, helt præcist siger:

”En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på direkte markedsføring, medmindre den pågældende har givet sit forudgående samtykke hertil. Den erhvervsdrivende skal give mulighed for let og gebyrfrit at tilbagekalde samtykket”

 

 Det store spørgsmål er så nu, hvordan påvirker det os som virksomheder på sociale medier:

Privatbeskeder:

Det første emne, vejledningen tager fat på er private beskeder.

Private beskeder ses som elektronisk post og er derfor omfattet at forbuddet. 

Dette giver muligvis sig selv, men hvis ikke, så lad os slå fast med syvtommersøm, at det ikke er tilladt for os virksomheder at kontakte en kunde eller mulig kunde direkte gennem en privat besked. 

Når det er sagt, lader det sig slet ikke gøre - vi kan kun kontakte andre profiler som privat profiler og kun ved at sende en anmodning.

Men hvad så, når en kunde skriver til os?

 

Så må vi gerne svare relevant men ikke opfordre til mersalg.

Det vil sige, at skriver en kunde til dig og spørger om prisen på et bestemt produkt, må du ikke svare: ” vi har i øvrigt også denne, som passer godt til”

 

Notifikationer:

Det næste emne, vejledningen tager fat i er notifikationer.

Fordi en notifikation er en konkret opfordring målrettet til en bestemt person, ses det som elektronisk post. Derfor er disse også omfattet af forbuddet.

Dette betyder, at hvis en virksomhed bevidst sender en notifikation til en kunde eller mulig kunde med opfordring til at like virksomhedssiden, så vil det blive opfatte som spam.

Dog vil de notifikationer, som sendes ved opstart af live video eller begivenhed, ikke blive set som omfattet af forbuddet, da disse automatisk genereres, når en profil følger en side.

 

Opslag:

Når det kommer til opslag, er der kun en type opslag, som er omfattet af forbuddet.

Det er ikke tilladt at slå opslag op på en kundes eller mulig kundes profil. Dette vil blive opfattet som direkte kontakt gennem elektronisk post, hvilket er omfattet af forbuddet.

 

Kommentarer:

Det næste, som vejledning tager fat i er kommentarer. 

En kommentar, du som virksomhed skriver henvendt til en bestemt person, vil blive opfattet som elektronisk post og dermed omfattet af forbuddet.

Du må naturligvis som virksomhed svare på de spørgsmål, som en person stiller i en kommentar henvendt til virksomheden. Men på samme måde som med private beskeder må du som virksomhed kun svare relevant og ikke opfordre til mersalg.

 

At tagge en ven:

Det næste og sidste emne i vejledningen er et gammelkendt emne, nemlig hvorvidt det er lovligt for virksomheder at kræve, at deltagere tagger venner for at deltage i en konkurrence. 

Det har hele tiden været mod Facebooks retningslinjer, men med denne vejledning bliver det også slået fast, at det er mod dansk lovgivning at kræve dette. 

Grunden til dette er, at et tag og den tilknyttede notifikation opfattes som elektronisk post afsendt af virksomheden.

 

Synes du stadig, at der er mange og lidt kringlede regler til, hvad du må og ikke må?

 

Så kan denne kvikguide fra forbrugerombudsmandens vejledning måske hjælpe dig 

 

kvikguide

Vil du gerne læse hele vejledningen, kan du finde den her:

Og nu til det lovede svar på, om du spammer dine følgere.

Nej, det lover jeg dig, du ikke gør. Ikke hvis du laver indhold, som har værdi for dem.

Vil du gerne have hjælp til, hvordan du bedst laver værdifuldt indhold til dine følgere?

Så er en rådgivningspakke måske noget for dig, og lige nu er der faktisk en ret god besparelse, hvis du booker inden d. 15. januar 2019.

Du kan læse mere om vores rådgivningspakker her:

Vi håber, at du har kunnet bruge denne artikel og takker for, at du læser med.

 

En rigtig god weekend til dig

Venlig Hilsen

Helena Ring – ejer

Midtjysk Markedsføring