Konkurrencer på Facebook har længe været et hit. Men de færreste af os ved hvilke skatteregler, der faktisk gælder for disse konkurrencer.

Konkurrencerne på Facebook er en god markedsføringsmulighed, der resulterer i flere følgere og flere ”synes godt om”. I takt med den stigende interesse er der også kommet flere konkurrencer, og præmiernes værdier stiger. Men mange er ikke opmærksomme på de få men vigtige skatteregler.

Uden juridisk baggrund kan det være svært og kompliceret at navigere rundt i de mange skatteregler. Det kan blive en dyr affære, hvis man ikke er påpasselig.

Men hvis du har styr på disse simple regler, er du godt på vej.

1. Gevinstafgift

Konkurrencerne er ganske uforpligtende og skattefrie for dem, der deltagere. Men som virksomhed skal du være opmærksom på de gældende skatteregler. Som virksomhed skal du betale afgift på konkurrencernes gevinster, hvis følgende gælder:

• Konkurrencen er offentligt tilgængelig
• Der opkræves ikke indsats for at deltage
• Gevinstens værdi er over 200 kr.
• Vinderen findes ved tilfældig udtrækning

Ifølge loven om afgifter af spil § 15 stk. 1 skal der betales 17,5 % af den del af gevinstens værdi, der overstiger kr. 200.
Har gevinsten eksempelvis en værdi på 1.500 kroner, så skal du som virksomhed betale 227,5 kroner i gevinstafgift.

Dette udregnes således:
(Gevinstens værdi – 200 kr.) x 0,175 = Gevinstafgiften

Spil uden indsats
§ 15. Der skal af gevinster vundet i spil, der i henhold til § 3, stk. 2, i lov om spil kan udbydes uden tilladelse eller anmeldelse til spillemyndigheden, og som må anses for offentlige, betales en afgift på 17,5 pct. beregnet af den del af gevinstens værdi eller gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr.
§ 16. Den afgiftspligtige er den person eller det selskab m.v. (juridisk person), der afholder spillet.

Retsinformation.dk

2. Virksomhedens egne produkter

Ved kontant udlodning er afgiften kun 15%. Det vil sige, at udloddes virksomhedens egne produkter, beregnes afgiften ud fra salgsprisen af det pågældende produkt.

3. Skat for deltagere

Hvis ikke betingelserne er overholdt, koster det skat for deltagerne.
Hvis konkurrencen ikke er omfattet af de ovennævnte krav, så skal de deltagere, der vinder en præmie betale almindelig skat heraf. Omvendt skal den virksomhed, der afholder konkurrencen ikke betale gevinstafgift.

4. Indberetning til skat

Virksomheden skal anmelde sig til registrering for gevinstafgift på virk.dk ved brug af blanket 29.063.
Angivelse og betaling skal ske via TastSelv Erhverv enten månedsvis eller senest 15 dage efter, at resultatet af konkurrencen er offentliggjort.
Manglende anmeldelse kan medføre bøde for virksomheden.

Afregning/opkrævning af afgiften
§ 24. For spil nævnt i §§ 5, 15 og 17 er afgiftsperioden varigheden af det enkelte spil, og angivelse og indbetaling af afgiften skal ske, senest 15 dage efter at resultatet af spillet foreligger. Falder den seneste angivelses- og indbetalingsdag på en lørdag, søndag eller helligdag, skal angivelse og indbetaling ske senest førstkommende hverdag.
Stk. 2. Personer og selskaber m.v. (juridiske personer), der udbyder spil nævnt i §§ 5, 15 og 17, kan ved registrering hos told- og skatteforvaltningen vælge måneden som afgiftsperiode, hvorved reglerne i § 21 finder anvendelse i stedet for reglen i stk. 1.

§ 26. Stk. 3. Personer og selskaber m.v. (juridiske personer), der udbyder spil, hvoraf der skal betales gevinstafgift på 17,5 pct., jf. §§ 5, 14 og 15, skal beregne afgiften på grundlag af det udbetalte gevinstbeløb eller, hvis der er tale om en varegevinst, gevinstens handelsværdi ved salg til forbrugere.

Retsinformation.dk

5. Ny lovgivning

Den 1. januar 2019 vil denne bundgrænse blive hævet fra 200 kr. til 750 kr.

I dag skal du som sagt betale en afgift på 17,5 procent af en præmies værdi, hvis den overstiger 200 kroner. Den 1. januar 2019 vil denne bundgrænse blive hævet fra 200 kr. til 750 kr.
Dette skal forhåbentlig komme til gode for mange virksomheder, som slipper for en del indberetninger og afgiftsbetalinger.

”Afgifter koster både i tid og penge. Udover betalingen af selve afgiften, er der også selve indberetningen, der kræver tid og ressourcer for mange virksomheder. Derfor er det glædeligt, at man får ryddet op i bøvlede afgifter og gør det nemmere at drive virksomhed”, siger Jacob Ravn, skattepolitisk chef, Dansk Erhverv.

 

Venlig Hilsen

Helena Ring
Midtjysk Markedsføring
Dit lokale fundament på de sociale medier.